TUGASAN KERJA KURSUS PENDEK WAJ3107 (2010)

Posted on 30 Januari 2011 in SOALAN TUGASAN by mozais

Seni dalam Pendidikan merupakan satu mata pelajaran yang meliputi pengetahuan asas dalam Seni Visual, Muzik dan Pergerakan serta konsep Seni dalam Pendidikan.  Mata pelajaran ini lebih menegaskan pada aspek pemahaman, penghayatan dan kritikan.  Disamping itu ianya juga menyentuh perasaan/estetika dan daya kreativiti individu melalui penajaman intuisi, persepsi, imaginasi dan konsepsi.  Pelajar perlu didedahkan pada aktiviti untuk meneroka, mengalami dan mengekspresi citarasa pancaindera dan dapat meningkatkan lagi kepekaan, kreativiti, daya imaginasi untuk mencapai pembelajaran optimun, menyeluruh dan menyeronokkan.

Bagi memantapkan lagi pemahaman dan penghayatan pelajar terhadap mata pelajaran Seni dalam Pendidikan, Kerja Kursus ini  dibahagikan pada beberapa sub tugasan yang menjurus pada elemen-elemen serta konsep Seni dalam Pendidikan.

Sub Tugasan

 1. Menyediakan satu Rancangan Pengajaran Harian yang menghubungkait dan mengintegrasi Seni Visual, Muzik dan Pergerakan melalui pengajaran mikro.
 2. Membuat satu laporan lengkap tentang konsep dan tatacara membuat persembahan Seni dalam Pendidikan secara bertulis yang menggunakan Pendekatan Bertema dalam mata pelajaran Seni Visual, Muzik dan Pergerakan berdasarkan:
  1. Tema Persekitaran Sosial, atau
  2. Tema Persekitaran Alam Semulajadi, atau
  3. Tema Masyarakat; atau
  4. Tema Komunikasi.

TUGASAN KERJA KURSUS PENDEK WAJ3107 (2010)PGSR

Posted on 30 Januari 2011 in SOALAN TUGASAN by mozais

Bagi memantapkan lagi pemahaman dan penghayatan pelajar terhadap mata pelajaran Seni dalam Pendidikan, Kerja Kursus ini  dibahagikan pada beberapa sub tugasan yang menjurus pada elemen-elemen serta konsep Seni dalam Pendidikan.

Sub Tugasan

 1. Menghasilkan Kolaj dan membuat satu persembahan dengan mengintegrasikan mata pelajaran Muzik dan Pergerakan dengan menghasilkan bunyi serta membuat pergerakan berdasarkan kolaj yang dibuat.
 2. Membuat laporan bertulis dan memberi penerangan secara terperinci mengenai penghasilan Kolaj dari aspek bahan, bunyi dan pergerakan yang diaplikasikan dalam penghasilan Kolaj tersebut.

TUGASAN KERJA KURSUS PENDEK PRM3103 (2010) PGSR

Posted on 30 Januari 2011 in SOALAN TUGASAN by mozais

Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah.  Mata pelajaran ini dapat meningkatkan tahap sensitiviti, kebolehan dan minat dalam apresiasi nyanyian.  Disamping itu, ianya juga dapat memberi pengalaman estetik dan membina potensi kreatif dan inovatif.  Pelajar juga akan didedahkan dengan cara dan kaedah dalam membentuk satu kumpulan koir kanak-kanak dan boleh menyanyikan lagu-lagu patriotik serta lagu-lagu tradisional.

Bagi memantapkan lagi pemahaman dan penghayatan pelajar terhadap mata pelajaran Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah, Kerja Kursus ini  dibahagikan pada beberapa sub tugasan yang menjurus pada elemen-elemen seperti teknik, bentuk latihan dan fonasi.

Sub Tugasan

 1. Menghasilkan satu persembahan multimedia yang melibatkan elemen multimedia dengan memilih salah satu tajuk di bawah.
  1. Teknik Nyanyian, atau
  2. Bentuk latihan ”warming up”, atau
  3. Fonasi.
 2. Membuat laporan bertulis dan memberi penerangan secara terperinci mengenai tajuk yang dipilih.

TUGASAN KERJA KURSUS PENDEK MU2311 P5 (2011)

Posted on 30 Januari 2011 in SOALAN TUGASAN by mozais

Pendidikan Muzik merupakan satu mata pelajaran yang membantu membina dan mengembangkan kualiti muzikal seperti sensitiviti muzikal, kreativiti dan daya inovatif dalam diri individu.  Mata pelajaran ini lebih menegaskan pada aspek pengetahuan dan kemahiran asas sebagai persediaan yang merangkumi Teori Muzik, Vokal dan Kemahiran Muzik, Kemahiran Instrumental, Eksplorasi Muzik dan Apresiasi Muzik.  Disamping itu ianya juga menerapkan nilai murni seperti keyakinan diri, berdikari, daya tahan, komitmen dan semangat bekerjasama.  Pelajar perlu didedahkan pada aktiviti untuk meneroka, mengalami dan mengekspresi citarasa pancaindera dan dapat meningkatkan lagi kepekaan, kreativiti, daya imaginasi untuk mencapai pembelajaran optimun, menyeluruh dan menyeronokkan.

Bagi memantapkan lagi pemahaman dan penghayatan pelajar terhadap mata pelajaran Pendidikan Muzik, Kerja Kursus ini  dibahagikan pada sub tugasan yang menjurus pada hasil pembelajaran dalam Pendidikan Muzik.

Sub Tugasan

 1. Mengenal pasti persembahan Muzik Malaysia / Muzik Rakyat / Muzik Sabah atau Muzik Sarawak seperti:

Muzik Klasik

i.    Joget Gamelan

ii.    Nobat

Muzik Seni Lakon

i.    Mak Yong

ii.    Wayang Kulit

iii.    Cak Lempong

Ensembel

i.    Kulintangan (Sabah)

ii.    Engkeromong (Sarawak)

Membuat satu laporan lengkap tentang Muzik Malaysia / Muzik Rakyat / Muzik Sabah atau Muzik Sarawak secara bertulis dari segi:

 1. sejarah asal usul;
 2. peranan muzik dalam masyarakat;
 3. alat muzik;
 4. peranan ahli-ahli dalam kumpulan muzik;
 5. ciri-ciri muzik;
 6. konsep muzik; dan
 7. gaya muzik.
Next Page »